ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนประชินนุสรณ์
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนประชินนุสรณ์
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนประชินนุสรณ์