• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แหล่งการเรียนรู้คู่ธรรมะ ประถม 1-2

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการแหล่งการเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล เป็นโครงการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ และครู-อาจารย์ ได้นำนักเรียนโรงเรียนประชินนุสรณ์ ป.๓-ป.๔ จำนวน ๑๘๓ คน และโรงเรียนวัดทรงคนอง อนุบาล ๒-๓ จำนวน ๗๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมะคู่กับธรรมชาติภายในบริเวณพุทธมณฑล