• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนประชินนุสรณ์
60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034-848165 โทรสาร 034-471921

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนประชินนุสรณ์