• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อัลบัมทั้งหมด

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์

กิจกรรม C-Vitt

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

แหล่งการเรียนรู้คู่ธรรมะ ประถม 3-4

อาหารกลางวัน

แหล่งการเรียนรู้คู่ธรรมะ ประถม 1-2

แหล่งการเรียนรู้คู่ธรรมะ อนุบาล 1-3

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี