• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ณห้องปฏิยัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร