• โรงเรียนประชินนุสรณ์
  60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนประชินนุสรณ์
  60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนประชินนุสรณ์
  60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครื่อข่างโรงเรียนเอกชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ )