• โรงเรียนประชินนุสรณ์
  60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนประชินนุสรณ์
  60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนประชินนุสรณ์
  60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แหล่งการเรียนรู้คู่ธรรมะ ประถม 3-4

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการแหล่งการเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล เป็นโครงการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์พระวิปัสสนาจารย์ และครู-อาจารย์ ได้นำนักเรียนโรงเรียนประชินนุสรณ์ ป.๓-๔ จำนวน ๑๘๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมะคู่กับธรรมชาติภายในบริเวณพุทธมณฑล