• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กิจกรรม C-Vitt

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน บริษัท เครื่องดื่ม C-Vitt จัดกิจกรรมที่โรงยิม