• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


 
                            ดอกบัว  หมายถึง  ดอกไม้สำหรับบูชาพระ สิ่งที่ควรเคารพอย่างสูง  มีกลิ่นหอม  เป็นสิ่งดีงามเปรียบกับโรงเรียนที่เป็นที่ให้ความรู้  เป้นแหล่งผลิตเยาวชนให้มีคุณภาพและเป็นชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
                       เทียน    หมายถึง  สิ่งที่ให้แสงสว่าง  เปรียบกับโรงเรียนที่เป็นผู้ให้ความรู้  เป็นแสงสว่างส่องทางให้เด็กได้เดินไปและมีอนาคตที่สุกใสเหมือนแสงเทียน