• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อักษรย่อ/สี/พระ และดอกไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ

ป.ช.น.

สีประจำโรงเรียน

 
                  สีม่วง         หมายถึง   สีที่แสดงถึงความสุข
                  สีเหลือง      หมายถึง   สีของดอกนกยูง  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการศึกษาอนุบาล

พระประจำโรงเรียนพระศรีสมุทรสาครภูมิบาล

ดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกชมพูพันธุ์ทิพย์