• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

" งามอย่างไทย "

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

" วิถีพุทธ "