• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนประชินนุสรณ์
ปีการศึกษา  2562
ณ วันที่ 31  มกราคม 2563

 
ชั้น ชาย รวมชาย หญิง รวมหญิง รวมทั้งหมด รวมทั้งระดับ
อนุบาล 1/1 กุหลาบ 15 41 14 39 29 80
อนุบาล 1/2 ทิวลิป 17 13 30
อนุบาล 1/3 พวงชมพู 9 12 21
อนุบาล 2/1 ชวนชม 15 45 10 29 25 74
อนุบาล 2/2 ทานตะวัน 15 11 26
อนุบาล 2/3 ลีลาวดี 15 8 23
อนุบาล 3/1 เฟื้องฟ้า 9 41 19 40 28 81
อนุบาล 3/2 ดาวเรือง 17 10 27
อนุบาล 3/3 กล้วยไม้ 15 11 26
รวมอนุบาล   127   108   235
ประถม 1/1 23 59 13 35 36 94
ประถม 1/2 16 12 28
ประถม 1/3 20 10 30
ประถม 2/1 16 52 18 47 34 99
ประถม 2/2 17 15 32
ประถม 2/3 19 14 33
ประถม 3/1 10 42 24 58 34 100
ประถม 3/2 15 19 34
ประถม 3/3 17 15 32
ประถม 4/1 19 42 23 40 42 83
ประถม 4/2 23 17 40
ประถม 5/1 17 37 29 56 46 93
ประถม 5/2 20 27 47
ประถม 6/1 17 43 26 45 43 88
ประถม 6/2 26 19 45
รวมประถม   275   281   556
มัธยม 1/1 10 17 14 29 24 46
มัธยม 1/2 7 15 22
มัธยม 2/1 8 19 10 17 18 36
มัธยม 2/2 11 7 18
มัธยม 3/1 8 20 16 23 24 43
มัธยม 3/2 12 7 19
รวมมัธยม   56   69   125
รวมทั้งหมด   458   458   916
...