• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวปิยะธิดา เย็นสบาย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชินนุสรณ์