• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

หากผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถกด ระเบียบการสมัครเรียน เพื่อดูรายละเอียดในการสมัครและค่าใช้จ่าย